„Súťaž v pečení pochúťok a v najlepšej domácej pálenke"

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje „Súťaž v pečení tradičných sladkých a slaných pochúťok“. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako 12 rokov vyplnením prihlášky na obecnom (mestskom) úrade do pondelka 22.10.2012 alebo elektronicky. K prihláške je nutné priložiť recept v čitateľnej forme a fotografie zachytávajúce postup. Bližšie informácie nájdete na obecnom (mestskom) úrade a na www.masvrsatec.sk. Výhercov čakajú zaujímavé vecné ceny.

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje „Súťaž v najlepšej domácej pálenke“. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia vyplnením prihlášky na obecnom (mestskom) úrade alebo elektronicky do pondelka 22.10.2012. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, a to slivovica a ostatné ovocné destiláty. Bližšie informácie nájdete na obecnom (mestskom) úrade a na www.masvrsatec.sk. Výhercov čakajú zaujímavé vecné ceny.

Subor: 

Kategoria: