Výdaj naturálií vo dvore PD Bolešov 23.11. a 24.11.2023 - zmena ceny

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 23.11. a 24.11.2023 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. a dňa 25.11.2023 v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Obilie bude pripravené vo vreciach po 50,-kg, to znamená, že nebude potrebné nosiť si vrecia a ani ich plniť. Doplatok do plného vreca je 0,15€ za 1 kg obilia. Taktiež treba zaplatiť 1,-€ za každé vrece.

Kategoria: