Výdaj naturálií za pôdu vo dvore PD Bolešov

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 11.11.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 16:00 hod. a dňa 12.11.2022 (sobota) v čase od 7:00 do 12:00 hod. bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Obilie bude pripravené vo vreciach po 50,- kg, to znamená, že nebude potrebné nosiť si vrecia a ani ich plniť. Vopred sa treba rozhodnúť, či si rozdiel oproti nároku doplatíte do celého vreca, alebo zbytok ponecháte do budúceho roka. Doplatok bude 0,22 eur za 1 kg obilia. Taktiež treba zaplatiť 1,- euro za každé vrece.

Kategoria: