Vývoz plastov

V piatok, 2. 8. 2013 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia už vo štvrtok, pretože vývoz začne v piatok ráno.

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Kategoria: