Zápis do 1. ročníka ZŠ Bolešov

Milí rodičia, milé deti, srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka

základnej školy pre školský rok 2022/2023 v Základnej škole s materskou školou,Bolešov 276, ktorý sa bude konať 11. a 12. apríla 2022 od 14.00 do 17.00 hod. v 1. budove základnej školy za účasti detí.

Všetky potrebné tlačivá a informácie k zápisu do 1. ročníka sú zverejnené na stránke školy www.zsbolesov.edu.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

Kategoria: