Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia dňa 18.11.2022