Zasadnutie OZ dňa 13. 4. 2012

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 13.  4. 2012 o 19.00 h v kancelárii starostu OÚ.

Subor: 

Kategoria: