Zmena zberu triedeného odpadu od 1.4.2024

Fikcyjne konta na facebooku - Blog bilety24Od 1.4.2024 sa menia podmienky pre triedený zber v obci, preto v priebehu tohto týždňa (25.-28.3.2024) dostane každá domácnosť 2 modré vrecia, 2 žlté vrecia a manuál k triedeniu odpadu.

Kontajnery, ktoré boli v obci doteraz,  budú postupne odstránené a následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber výlučne z vriec nato určených. Harmonogram vývozu odpadu a manuál k triedeniu odpadu sú zverejnené v prílohe a úradnej tabuli pred obecným úradom.

Subor: 

Kategoria: