Uvítali by ste vybudovanie skleníkov v areáli družstva v Kameničanoch?