Centrum voľného času "Kamienok" v Kameničanoch

V obci Kameničany bude fungovať Centrum voľného času "Kamienok". V zasadačke obecného úradu sa môžu stretávať mamičky s deťmi  v dňoch utorok a štvrtok v čase od 16.30 do 18. 30 hod.

Kategoria: