Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí zisťovania - Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030

Informujeme občanov, že po dobu 14 dní je možné nahliadnuť do dokumentov ,,Spoločný programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030", robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa