Dobrovoľný hasičský zbor Kameničany


Zväz požiarnej ochrany u nás založili už v roku 1947. V niektorých rokoch mal až 60 členov. Pri lipe stávala drevená zbrojnica s ručnou striekačkou.V dnešnej dobe ma náš hasičsky zbor stále dostatok členov, ale po ochorení predsedu a „ duše oddielu" p. Milana Daňa upadal. Preto chceme, aby v roku 2011 opäť ožil a týmto aj oslovujeme starších členov a aj nových uchádzačov aby sa zúčastnili členskej schôdze, ktorej termín zverejníme.

Členovia hasičského zboru (stav k 18.2.2011):
p. Juraj Bagin             r.1957
p. Kamil Barták         r.1936
p. Jozef Daško          r.1971
p. Štefan Mazán        r.1952
p. Daniel Piatrik        r.1975
p. Jozef Štefanec       r.1943
p. Ján Štefanec          r.1969
p. Ján Belák              r.1959
p. Dušan Veselý       r.1972
p. Milan Kvasnica    r.1966
p. Marian Mazán     r.1968
p. Jozef Kvasnica     r.1985
p. Marian Macho     r.1977
p. Ľubomir Ondráš   r.1981