Dodatok č.1 k VZN č.8/2011 Poskytovanie a prenájom LTK a športového areálu pri futbalovom ihrisku na území obce Kameničany

Vyvesené : 23.4.2024

Zvesené : 8.4.2024

Kategoria: