Fotografická súťaž MAS Vršatec

Vážení občania,

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje a dáva do pozornosti fotografickú súťaž s názvom „MAS Vršatec v objektíve“. Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil 15 rokov.

Fotografiemusia byť z územia MAS Vršatecvo formátoch jpeg alebo png a musia mať minimálnu veľkosť 1 MB. Fotografie zasielajte do 20. apríla 2012 na mail: masvrsatec.oz@gmail.com. Súťažné témy a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.masvrsatec.sk Pre výhercov sú pripravené zaujímavé vecné a finančné odmeny. Tešíme sa na spoluprácu.

Kategoria: