IDA - Inteligentná domáca asistentka

Čo je to systém IDA a ako chráni seniorov?
IDA - Inteligentná Domáca Asistentka je bezplatný systém, ktorý 24 hodín denne, zaznamenáva údaje o pohybe používateľa v domácnosti aj mimo nej.
Ak ste obyvateľom či obyvateľkou Trenčianskeho samosprávneho kraja, môžete využiť novú bezplatnú sociálnu službu, tzv. starostlivosť na diaľku pomocou systému IDA. Elektronický systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ prijímateľovi.
Ako funguje IDA?
Systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkromie prijímateľa.
Elektronický systém IDA pozostáva zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera, pomocou ktorých IDA spoznáva dennú rutinu.
V prípade vzniku rizikovej situácie (napr. náhle zhoršenie zdravia, cudzia osoba v domácnosti a pod.) systém IDA sám upozorní blízku osobu (ktorú si určí používateľ systému sám) o možnom probléme. Táto dohliadajúca osoba preverí situáciu spätným zavolaním a v prípade potreby privolá pomoc.
Dohliadajúcou osobou môže byť blízka osoba ako napríklad rodinný príslušník, sused, rodinný známy apod.

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.ida-tsk.sk/  a priloženom videu: https://youtu.be/0NtGX9SJAjU

Kategoria: