Návrh VZN

Na vývesnej  tabuli pred obecným úradom v Kameničanoch sme zverejnili návrhy Všeobecných záväzných nariadení (VZN). Pre veľký obsah sme zverejnili len úvodné strany VZN. Celý obsah všetkých návrhov sa nachádza na obecnom úrade a na stránke našej obce v sekcii Samospráva-Základné dokumenty obce a VZN a sú k nahliadnutiu pre občanov.

Kategoria: