Oznam o možnosti doručenia kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

V súlade s § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr do 21. 09. 2014 do 24:00 hod.

 

Obecný úrad v Kameničanoch oznamuje, že kandidátne listiny je možné odovzdať zapisovateľovi miestnej volebnej komisie počas úradných hodín Obecného úradu a v dňoch 19.09. 2014 (piatok), 20.09. 2014 (sobota) a 21.09.2014 (nedeľa) Ing. Gabriele Koníčkovej na adrese Kameničany č. 211(zapisovateľka).

Kategoria: