Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 13. 12. 2014