Predčasné parlamentné voľby

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. V obci Kameničany je 1 okrsková volebná komisia. Volebná miestnosť bude otvorená v čase od 7.00  do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, avšak v tom čase sa nebudú zdržiavať na  území obce, môžu si prísť vybaviť voličský preukaz na obecný úrad. Voličské preukazy sa vydávajú do 8. marca 2012 v čase úradných hodín. Občania, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej zdravotnej situácii, prípadne zdravotne ťažko postihnutí občania môžu požiadať o návštevu členov okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou  na č.t. 042/4493253

Kategoria: