REFERENDUM 2023

V prílohe tohto oznamu sú uvedené všetky povinne zverejňované informácie ohľadom referenda, ktoré sa bude konať 21.01.2023. 

Aktuálne sú uvedené nasledovné dokumenty:

  • vyhlásenie referenda prezidentkou,
  • informácia pre voliča,
  • utvorenie volebného okrsku a určenie miestnosti,
  • informácie k delegovaniu člena a náhradníka do volebnej komisie,
  • voľba poštou,
  • vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie,
  • zverejnenie e-mailovej adresy na droručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka

Výsledky hlasovania referenda vo volebnom okrsku č.1 v obci Kameničany: 
počet voličov zapísaných z zozname voličov: 434,

počet voličov, ktorí sa zúčasnili na hlasovaní: 178,

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 177,

počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1,

počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 178,

počet platných hlasovacích lístkov: 175,

počet hlasov "ÁNO": 170,

počet hlasov "NIE": 5.

Subor: 

Kategoria: