REFERENDUM 2023

V prílohe tohto oznamu sú uvedené všetky povinne zverejňované informácie ohľadom referenda, ktoré sa bude konať 21.01.2023. Upozorňujeme, že občania s trvalým pobytom na území obce, ktorí majú záujem o voľbu poštou, môžu zaslať žiadosť na obecný úrad len do 2. decembra 2022

(poštou na adresu: Obecný úrad Kameničany, Kameničany 39, 018 54 Slavnica, alebo mailom na adresu: obecnyurad@kamenicany.sk)

Aktuálne sú uvedené nasledovné dokumenty:

  • vyhlásenie referenda prezidentkou,
  • informácia pre voliča,
  • utvorenie volebného okrsku a určenie miestnosti,
  • informácie k delegovaniu člena a náhradníka do volebnej komisie,
  • voľba poštou,
  • vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Subor: 

Kategoria: