Štatistické údaje

Počet obyvateľov obce Kameničany : 549
Z toho počet mužov: 273
Z toho počet žien: 276


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 93
Z  toho chlapci: 50
Z  toho dievčatá: 43


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 456
Z  toho  muži: 223
Z  toho  ženy: 233
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2022