Štatistické údaje

Počet obyvateľov obce Kameničany : 553
Z toho počet mužov: 268
Z toho počet žien: 285


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 89
Z  toho chlapci: 44
Z  toho dievčatá: 45


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 464
Z  toho  muži: 224
Z  toho  ženy: 240
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2018