Štatistické údaje

Počet obyvateľov obce Kameničany : 548
Z toho počet mužov: 268
Z toho počet žien: 280


Predproduktívny vek / 0 – 15 rokov /: 86
Z  toho chlapci: 42
Z  toho dievčatá: 44


Produktívny vek / nad 15 rokov /: 462
Z  toho  muži: 226
Z  toho  ženy: 236
 

Údaje sú zo dňa 31. 12. 2019