Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2022

 

Názov obce :   Obec Kameničany

Zastúpená:      Igor Daško

Adresa:           018 54  Kameničany č. 39

IČO:                00692298

Tel. číslo:        042/4493253

E-mail:            obecnyurad@kamenicany.sk

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Kameničany za rok 2022 je:

 

                                                        50,87  %

 

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)

a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/1t

(platná od 1. 3. 2023 do 29. 02. 2024) je:                                           15,00 eur

 

 

                                                                                                  Igor Daško

                                                                                                  starosta obce

V Kameničanoch, dňa 28. 02. 2023

 

 

Subor: 

Kategoria: