Verejná schôdza - právne stanovisko

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo, na základe pripomienok k vydanému stavebnému povoleniu na bioplynovú elektráreň v areáli poľnohospodárskeho družstvs Bolešov, na verejnej schôdzi konanej dňa 17. 2. 2012, dáva do pozornosti občanom právne stanovisko JUDr. Márie Jaďuďovej.

Subor: 

Kategoria: