Verejná vyhláška - Oznámenie o odovzdávaní súčasti programu starostlivosti o lesy na lesnom celku Lednické Rovne