Verejná vyhláška - Rozhodnutie vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lednické Rovne

Vyvesené dňa: 22.9.2023

Zvesené dňa: 9.10.2023

Kategoria: