VOĽBY 2022 - špeciálne hlasovanie

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.

Volič, ktorý má príznaky ochorenia alebo mu bolo testom ochorenie potvrdené, môže výlučne telefonicky v od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00 hodiny požiadať zapisovateľku miestnej volebnej komisie o špeciálny spôsob hlasovania na tel. č. 0911/564727 alebo 042/4493253

Zapisovateľka tak na základe žiadosti voliča prevedie zápis do tzv. špeciálneho zoznamu voličov, kde musí uviesť nasledovné:

  • Meno a priezvisko voliča,
  • rodné číslo voliča,
  • adresu voliča,
  • telefonický kontakt.

Ak má volič v rodine členov, ktorí sú s pozitívnym voličom v kontakte, resp. v spoločnej domácnosti, aj tí členovia vykonajú hlasovanie špeciálnym spôsobom. Každého takéhoto voliča musí zapisovateľka evidovať samostatne. 

V piatok, 28.10.2022 sa po 12:00 hod. odovzdáva hlásenie o počte voličov, ktorí požiadali o voľbu špeciálnym spôsobom okresnému úradu, teda už po 12:00 hodine nebude možné zapisovať požiadavky o špeciálny spôsob hlasovania. 

!!!!!!!

Pozor! Hlasovanie mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej schránky) prebieha bez zmeny, tam sa môžu voliči, najmä starší, menej mobilní občania nahlasovať aj v deň konania volieb. 

Kategoria: