Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu  30. septembra 2023 od 07.00 hod. do 22.00 hod. 

V prílohách tohto oznamu nájdete všetky povinne zverejňované dokumety. Viac informácií ohľadom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky najdete na stránke https://www.minv.sk/?volby-nrsr

  • E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecnyurad@kamenicany.sk
  • E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obecnyurad@kamenicany.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej podobe alebo elektronicky (e-mailom) je možné len do 8.9.2023 vrátane.

Hlasovacie preukazy obec vydáva od 16.8.2023 do 29.9.2023 v čase úradných hodín. Bližšie informácie sú uvedené na https://www.minv.sk/?nr23-preukaz. Prosíme o dodržanie všetkých potrebných obsahových náležitostí žiadosti.

Výsledky volieb do NR SR 2023 sú uvedené v prílohe oznamu.

 

Subor: 

Kategoria: