Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva Kameničany zo dňa 17.8.2023