Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva Kameničany zo dňa 17.8.2023

Vyvesené: 28.8.2023

Zvesené: 12.9.2023

Kategoria: