VÝSLEDKY VOLIEB 2022

Dňa 29.10.2022 sa v obci konali voľby do samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov, ktorých výsledky sú uvedené v prílohe oznamu.

Subor: 

Kategoria: