Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbr upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť predchádzať  výskytu šíreniu burín, vykonávať agrotechnické  opatrenia na ochranu a  zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

Subor: 

Kategoria: