Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bolešov oznamuje, že dňa 6. 2. 2012 od 13.30 do 17.00 sa uskutoční

                                 Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013.

Subor: 

Kategoria: