Zasadnutie OZ dňa 12. 4. 2013

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 12. 4. 2013 o 19.00 h v kancelárii starostu OÚ

Subor: 

Kategoria: