Zasadnutie OZ dňa 13. 9. 2013

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kameničany, ktoré sa uskutoční    v kancelárii starostu obce dňa 13. 9. 2013 o 19.00  h.

Subor: 

Kategoria: