Zasadnutie OZ dňa 15. 2. 2013

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 15. 2. 2013 o 17.00 h v kancelárii starostu OÚ

Subor: 

Kategoria: