Zasadnutie OZ dňa 9. 8. 2013

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Kameničany, ktoré sa uskutoční    v kancelárii starostu obce dňa 9. 8. 2013 o 19.00  h.

Subor: 

Kategoria: