Život v obci

Vydarené podujatie za krásneho počasia

Dňa 15. 6. 2014 sa v našej obci trochu oneskorene konalo podujatie k MDD s otvorením modernizovanej rekreačnej zóny pri ihrisku. Práve kvôli dokončeniu prác na tejto modernizácii sme s oslavou MDD počkali. Za krásneho počasia sa uskutočnilo vydarené podujatie, ktorého sa zúčastnilo veľa občanov z našej obce a okolitých obcí. Detičky si prilši na svoje pri rôznych súťažiach.

Kategoria: 

Poďakovanie starostu za brigádu

V sobotu 29. marca 2014 sa uskutočnila brigáda pri čistení potoka z Vŕškov.

Starosta ďakuje všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili. Vyzbieralo sa asi 20 vriec odpadu. Dávajme pozor, aby sme si životné prostredie samy sebe neznečisťovali, pretože plasty, sklo a papier v obci separujeme a napriek tomu boli aj takéto odpady.

Kategoria: 

Fašiangy 2014

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a sponzori pozývajú všetkých občanov na fašiangové slávnosti v sobotu 22. 2. 2014 so začiatkom o 8.00 h.

Kategoria: 

Vianočný pozdrav a príhovor starostu

                                                       Príhovor starostu obce

 

Opäť prežívame ten čarovný a sviatočný čas Vianoc. Čas, keď oslavujeme narodenie Spasiteľa. V tomto čase sa stretá starý rok s novým rokom. Stretávame sa v kruhoch svojich rodín, prežívame tieto chvíle radosti, hľadáme v nich pokoj a uvoľnenie.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Život v obci