Život v obci

Vzácny dar pre obec

Dňa 15. 2. 2013 pred začiatkom zasadnutia OZ prišiel náš občan p. Jaroslav Minarech a daroval obci vlastnoručne zhotovenú fujaru. Zároveň nám  tento pre Slovensko charakteristický hudobný nástroj predviedol a zanôtil pár tónov. Týmto sa mu chceme v mene obce poďakovať za tento hodnotný a vzácny dar.

Kategoria: 

Fašiangy 2013

V sobotu 9. 2. 2013 sa uskutoční v našej obci fašiangová zabíjačka, na ktorú pozývame všetkých občanov. Súčasťou osláv bude aj fašiangový sprievod s maskami a doprovodnou kapelou. Večer Vás pozývame na tanečnú zábavu do Hostinca u Štefana.

Kategoria: 

Odpočty vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od štvrtka 24. januára 2013   sa budú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom, odhrnuli si sneh z vodomerných šachiet  a zatvorili si psov.

Kategoria: 

Vianočný pozdrav

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2013.

                                                     

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Život v obci