Poďakovanie starostu za brigádu

V sobotu 29. marca 2014 sa uskutočnila brigáda pri čistení potoka z Vŕškov.

Starosta ďakuje všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili. Vyzbieralo sa asi 20 vriec odpadu. Dávajme pozor, aby sme si životné prostredie samy sebe neznečisťovali, pretože plasty, sklo a papier v obci separujeme a napriek tomu boli aj takéto odpady.

Kategoria: 

Právne poradenstvo v našej obci

Občianske združenie „Právnici blízko k Vám“ oznamuje, že v našej obci dňa 26. 3.  2014 od 13.00 do 13.45  v priestoroch obecného úradu  poskytne bezplatnú právnu pomoc a právne poradenstvo každému občanovi, ktorý o to požiada. Občianske združenie tvoria právnici, ktorí sú odborníkmi v najrôznejších oblastiach práva.

Kategoria: 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v r. 2014

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromova zakladať oheň v priestoroch ale

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS