MAS Vršatec

MAS je skratka názvu miestna akčná skupina, ktorá je zoskupením iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov a občianskych združení, ale aj jednotlivcov, ktorí chcú urobiť niečo naviac pre svoje okolie, pre svoju obec, združenie alebo širšie územie.

Spojením takýchto ľudí sa môže dokázať veľa predovšetkým v prospech celého nášho územia. Našim územím nazývame celú plochu pokrytia MAS Vršatec.

Členovia MAS tvoria: 48,84 % verejný sektor

                             51,16 = Súkromný sektor

V súčasnosti je počet členov 43, výbor je 9 členný. Kancelária sídli v Hornej Súči a je trojčlenná. Predsedom MAS Vršatec je starosta obce Horná Súča, Ing. Juraj Ondračka, podpredsedom združenia je starostka obce Tuchyňa, Eva Hejduková.  Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, v ktorom je zastúpený každý člen s jedným hlasom rovnocenným s ostatnými.              

 

Kontakty: Sídlo:                                                                           Tel. kontakt:

                  OÚ Horná Súča 233                                                     +421 (0) 32 64 93 204

                  913 33 Horná Súča                                                      +421 (0) 32 64 93 220

                  www.masvrsatec.sk                                                 +421 (0) 32 64 20 928

                  e-mail: masvrsatec.oz@gmail.com                           +421 (0) 32 64 20 929

Subor: