Spoločné projekty

Obec v spolupráci s ostatnými obcami združenými v OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát sa prihlásila do spoločného projektu v rámci Operačného programu Životné prostredie (prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo). O ďalšom vývoji tohto projektu budeme informovať.