Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Slavnica", ktoré predložil obstarávateľ, Obec Slavnica, Slavnica 209, 018 54 Slavnica

 

 

 

Vyvesené : 18.04.2024

Zvesené : 03.05.2024

 

Kategoria: