Zasadnutie OZ dňa 20. 12. 2012

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 20. 12. 2012 o 18.00 h v kancelárii starostu OÚ

Subor: 

Kategoria: