Prerušenie el. energie

Oznamujeme Vam, ze od: 13. 8. 2012 8:00:00 do 14:00:00 bude prerusena distribucia elektriny  z dovodu: vykonania planovanej udrzby el. zariadenia - vyp. bude Kamenicany od PD po koniec obce smer Bolešov,  od krčmy po koniec obce  smer Slávnica

Kategoria: 

Prerušenie el. energie

Oznamujeme Vam, že od: 27. 7. 2012 8:30:00 do: 27. 7. 2012 11:50:00 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vase COM 7201690 Kaplnka z dovodu: vykonania planovanej udrzby el. zariadenia - vyp. bude Kamenicany od ihriska po koniec obce okolo OU smer Slavnica stara cesta

Kategoria: 

HODY 2012 - poďakovanie starostu

Chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv hodov v našej obci pri príprave tanečnej zábavy, sv. omše, výstave fotografií, pri futbalovom turnaji.

Nebudem všetkých menovať, aby som na niekoho nezabudol, veľmi si vážim ich prácu, nakoľko ju vykonávajú dobrovoľne a v čase svojho osobného voľna. Takže ešte raz aj v mene občanov Kameničian ďakujem

Kategoria: 

Školenie pre seniorov

V dňoch 3. a  4. augusta 2012 sa bude konať školenie základnej obsluhy počítača a internetu pre seniorov ( bez vekového obmedzenia ) z našej obce v priestoroch počítačovej miestnosti Základnej školy Bolešov.

Záujemci o bezplatné školenie sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii Obecného úradu v Kameničanoch

Kategoria: 

Vývoz plastov

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 12. júla 2012 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia s PET fľašami.

Kategoria: 

Pozvánka na HODY 2012

Dňa 8. 7. 2012 sú v našej obci HODY, súčasťou ktorých je sv. omša, futbalový turnaj, tanečné zábavy a výstava fotografií.

Veríme, že počasie bude tento rok priaznivejšie a všetci si ich  spoločne užijeme a oslávime. Program je v priloženom letáku.

Kategoria: 

Informácie pre občanov

Chceme Vás informovať o tom, čo sa v obci udialo a čo nás čaká.

V mesiaci apríli sme pristúpili k oprave prístupovej komunikácie k detskému ihrisku a športovému areálu. Pri tejto akcii nám betónom prispeli firmy DARJA, spol s r. o. Bolešov, DREVOS SV, s. r .o. Kameničany. Uvedené firmy nám pomohli, nakoľko na svoju činnosť využívajú miestne komunukácie.

Cesta k ihrisku

Kategoria: 

MDD 3. 6. 2012

Dobrovoľné združenie občanov v spolupráci s Obecným úradom v Kameničanoch, pozýva v nedeľu 3. júna 2012 o 15.00 hod všetky deti na ihrisko, kde bude oslava k Medzinárodnému dňu detí. Pripravený je bohatý program, sladké odmeny, súťaže a super zábava.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS