Vianočný pozdrav

Starosta obce v mene zastupiteľstva obecného úradu praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2012.

                                                                                      Igor Daško, starosta obce

 

Kategoria: 

Návrh VZN

Na vývesnej  tabuli pred obecným úradom v Kameničanoch sme zverejnili návrhy Všeobecných záväzných nariadení (VZN). Pre veľký obsah sme zverejnili len úvodné strany VZN. Celý obsah všetkých návrhov sa nachádza na obecnom úrade a na stránke našej obce v sekcii Samospráva-Základné dokumenty obce a VZN a sú k nahliadnutiu pre občanov.

Kategoria: 

Mikuláš 2011

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Kameničanoch pozýva všetky deti na Mikulášsky večierok v nedeľu  4. 12. 2011 o 16.00 h do spoločenskej miestnosti Obecného úradu. Darčeky dostanú všetky deti do 15 rokov s trvalým pobytom v Kameničanoch. Tešíme sa na Vás.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS