Oznamy

Odpočty vodomerov od 17.05.2023

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od stredy 17. mája 2023 sa začnú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom.
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj na číslo telefónu 042 444 02 86, alebo cez webovú stránku www.povs.sk.
 

Kategoria: 

Upozornenie odpadovej spoločnosti Marius Pedersen

Odpadová spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá v našej obci vykonáva triedený zber odpadov, žiada občanov obce, aby do  nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nevyhadzovali horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy