Bohunická placka - 9.10.2022

Obec Bohunice Vás srdečne pozýva zapojiť sa do súťaže "Bohunická placka", ktorá sa uskutoční dňa 9. októbra od 14:00 hod. v areáli bohunického kaštieľa. Prihlásiť sa do súťaže v pečení placiek môžu jednotlivci alebo skupiny do 6.

Kategoria: 

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia vo veci žiadosti o predĺženie povolenia na dočasné užívanie časti líniovej vodnej stvaby ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intezifikáckia ČOV Nemšová"

Vyvesené : 25.8.2022

Zvesené : 8.9.2022

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS