Nová smetná nádoba na tetrapaky

Do našej obce pribudla nová smetná nádoba na triedenie tetrapakov, ktorá je oranžovej farby. Umiestnená je pri nádobách na sklo a textil. Patria sem nápojové kartóny, čiže kombinované obaly od mlieka, džúsov a ovocných štiav. Nápojové kartóny je potrebné zmenšiť stlačením.

Kategoria: 

Informácia o finančnej podpore pre odídencov z Ukrajiny

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 01. 05. 2022 na základe uzavretia medzinárodnej zmluvy medzi SR a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR") bude utečencom z Ukrajiny poskytovaná finančná pomoc z UNHCR. Podľa novely Nariadenia vlády č. 93/2022 Z. z. nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak domácnosť má nárok na finančnú pomoc z UNHCR. Z uvedeného dôvodu od 01. 05.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS