Upozornenie odpadovej spoločnosti Marius Pedersen

Odpadová spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá v našej obci vykonáva triedený zber odpadov, žiada občanov obce, aby do  nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nevyhadzovali horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok.

Kategoria: 

Predaj ovocných stromov 08.04.2023

Firma JUKKA bude predávať v sobota 8. apríla 2023 v čase 9.45 - 10.15 hod. v Kameničanoch nasledujúce stromčeky k výsadbe:

jablone a hrušky i stľpovité, marhule, nektarinky, broskyne, slivky rezistentné, japonské slivky (blumy),

slivkomarhuľe, ryngloty, duranzie, čerešne, višne, višne kríkové i zakrpatené, čerešňovišne, oskeruše, duly,

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS