Úradná tabuľa

Ponuka pracovného miesta

S blížiacou sa kolaudáciou Obecného úradu bude potrebné zabezpečiť pravidelné upratovanie priestorov budovy obecného úradu. Starosta obce oznamuje prípadným záujemcom o vykonávanie tejto činnosti, aby svoje žiadosti priniesli na Obecný úrad.

Kategoria: 

Zber elektroodpadu 8. - 9. 4. 2011

Oznamujeme občanom, že v  dňoch 8. a 9. 4. 2011 môžu všetok elektoodpad doviezť na betónovú plochu pred letným kultúrnym stánkom. Obec potom zabezpečí 11. a 12. 4. 2011 vývoz tohto odpadu, takže Vás žiadame, aby ste akýkoľvek pokazený vysávač, vyradený monitor, chladničku, práčku, mikrovlnku ......doviezli na toto miesto.

Kategoria: 

VÝZVA - Exponáty pre Dubnické múzeum

Dubnické múzeum, m.r.o. nás poprosilo o spoluprácu pri získavaní exponátov za účelom vytvorenia zbierky charakterizujúcej náš región, ktorého sme aj my súčasťou. Dubnické múzeum je vlastivedné múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou. Z územného hľadiska plní funkciu regionálneho múzea.

Dubnické múzeum

Kategoria: 

OZNAM - odstávka dodávky elektrickej energie

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje, že v našej obci bude dňa 8.3.2011 od 8:30 do 13:30 prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby el. zariadenia. Týka sa to rodinných domov na hlavnej ceste od poľnohospodárskeho družstva, smer dom smútku a rodinných domov od budovy obecného úradu, smer hlavná cesta a Slavnica.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa